ĐẶT PHÒNG TRỰC TUYẾN

  Giá phòng

  Thứ 2 – Thứ 5
  Giá toàn bộ Homestay

  3.500k / Đêm

  Giá phòng tiêu chuẩn dành cho 10 người

  • Số người tiêu chuẩn: 10 người
  • Số người tối đa: 20 người lớn
  • Giá ngày lễ Tết phụ thu riêng
  • Để đặt phòng hãy inbox hoặc gọi số
  • Hotline: 0905.888.999
  ĐẶT PHÒNG NGAY

  Thứ 6 – Chủ nhật
  Giá toàn bộ Homestay

  6.800k / Đêm

  Giá phòng tiêu chuẩn dành cho 16 người

  • Số người tiêu chuẩn: 16 người
  • Số người tối đa: 25 người lớn
  • Giá ngày lễ Tết phụ thu riêng
  • Để đặt phòng hãy inbox hoặc gọi số
  • Hotline: 0905.888.999
  ĐẶT PHÒNG NGAY

  Thứ 2 – Thứ 5
  Giá toàn bộ Homestay

  9.800k / Đêm

  Giá phòng tiêu chuẩn dành cho 20 người

  • Số người tiêu chuẩn: 20 người
  • Số người tối đa: 30 người lớn
  • Giá ngày lễ Tết phụ thu riêng
  • Để đặt phòng hãy inbox hoặc gọi số
  • Hotline: 0905.888.999
  ĐẶT PHÒNG NGAY